Ouderraad

De ouders van de ouderraad (OR) heten u dan ook van harte welkom op deze webpagina. Hier vindt u in het kort wat algemene informatie over de ouderraad (voortaan te noemen OR).

De OR van de KWS bestaat uit 7 enthousiaste ouders en 1 leerkracht als vertegenwoordiger van het team. Dit schooljaar zijn dat:

Ouders:
Jolanda de Niet
Michelle Hoogendijk

Bas Pors
Penningmeester

Voorzitter
Leerkracht
Lisan Hagen

Wat doet de ouderraad?
Vol enthousiasme biedt de OR ondersteuning aan het team bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten bestaan uit o.a.:
kinderboekenweek, sinterklaasfeest, schoolontbijt, schoolsporttoernooien, projectavond, open huis, pannenkoekdag, Koninginnedag, schoolreis, afscheid groep 8 etc.
De jaarkalender geeft een goed overzicht van al deze activiteiten. Maar ook op de 10-minuten en informatieavonden staat de OR natuurlijk graag klaar met een kopje koffie of thee.

Fruitdag
Zoals u reeds in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen wil de OR een wekelijkse fruitdag stimuleren. Het is een landelijke trend dat de kinderen te weinig groente en fruit eten en te vaak kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes. Daarom willen wij als ouderraad hier aandacht aan besteden en een fruitdag stimuleren. Voor de kinderen is het vooral een gezellige en leuke manier om gezonder te leren eten. En als alle kinderen in de klas meedoen, heeft het écht effect! Wij hopen dat u dat ook vindt. En dat u uw kind daarom op woensdag – fruitdag – voortaan een portie groenten of fruit mee naar school wilt geven.

Vergaderingen
De OR vergadert 4 à 5 keer per jaar met een vaste leerkracht uit het team (juf Lisan). In deze vergaderingen komen zaken aan de orde zoals: de voortgang en evaluatie van de verschillende activiteiten, het financiële verslag (waar de ouderbijdrage aan besteed is) en vragen aan/van het team of MR. Van deze vergaderingen worden verslagen gemaakt die voor een ieder openbaar zijn.

Ouderbijdrage
Zoals op elke school is er een ouderbijdrage. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door Unicoz en wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind. Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals excursies, sportdag, schoolontbijt etc. De bijdrage is vrijwillig, maar door het betalen van deze ouderbijdrage kunnen wij alle activiteiten financieren. Heeft u nog vragen, ideeën of suggesties voor ons m.b.t. de OR aarzel niet en laat het ons weten. Spreekt u ons gerust aan op het schoolplein of stuur een mail naar; OR@wilhelmina.unicoz.nl.