Schoolgids en -kalender

Schoolgids

In de schoolgids van de KWS leest u veel ‘vaste’ informatie over het onderwijs op onze school. Ieder gezin krijgt een exemplaar mee naar huis, zodat u thuis de informatie kunt terug vinden die u nodig hebt.

 

Schoolkalender

Ieder gezin krijgt ook een schoolkalender. Hierop is het jaarrooster vermeld, inclusief vakanties en ook alle ‘variabele’ informatie, zoals adressen, Cito-toetsuitslagen e.d.