Overblijven

Opzet werkwijze


Ons uitgangspunt is om het overblijven in principe te regelen met gesloten beurs. Alleen die ouders, die vanwege werkzaamheden of anderszins niet in staat zijn te helpen bij het overblijven betalen voor het overblijven van hun kind(eren).
 
Indien u niet alle vier de overblijfdagen werkt verzoeken wij u vriendelijk zich op te geven als overblijfouder en mee te draaien in het rooster, zodat  de frequentie bij het helpen van het overblijven verminderd.                                                                    
Wij streven er naar om alle ouders, naar verhouding (van het aantal kinderen op school) hetzelfde aantal overblijf/pleinwachtbeurten te geven.    
Aangezien de verdeling tussen eetouders bij groep 1 tot en met 3 en de pleinwachtouders bij groep 4 tot en met 8 niet in evenwicht is op school, kan dit betekenen dat de kans bestaat dat u wordt ingedeeld als overblijf en/of pleinwachtouder in een groep waar u zelf (nog) geen kind heeft. 

Aan het begin van het nieuwe cursusjaar is er altijd een bijeenkomst voor alle overblijfouders. 
Ook krijgen alle ouders een boekje met de spelregels met betrekking tot het overblijven uitgereikt.
 

Financiële constructie
 

· Voor leerlingen van wie ouders helpen bij het overblijven hoeft niet te worden betaald.
· Voor leerlingen van wie ouders niet helpen bij het overblijven moet worden betaald.
· De tarieven en verdere informatie vindt u in de Schoolgids+