Verlof aanvragen

Via ons leerlingadministratieprogramma ParnasSys wordt de verzuimmelding die de school doet doorgezet naar het verzuimregister van DUO. De gemeente haalt de melding op uit het verzuimregister en neemt hem in behandeling.
 
Als school zijn we wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden: 
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. 
  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig. 
     

Klik hier voor het verlofformulier