Denken

DENKEN

Ieder kind wordt geleerd om in eigen tempo zijn eigen talenten te ontdekken en te benutten.

In de kennis- en netwerksamenleving van nu, waarbij veel informatie op veel verschillende plekken is te vinden, is het van belang dat leerlingen leren kritisch en creatief te denken. Dit vraagt oefenen van denkvaardigheden. We kunnen denken aan onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.  

Met moderne onderwijsmethoden sluiten we direct aan bij de ontwikkeling van de individuele leerling binnen groepsverband. We geven Engels vanaf groep 1, werken met de zaakvakken ( biologie/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) met thema’s vanuit de methoden, waarbij aandacht is voor de 21e-eeuwse-vaardigheden en geïntegreerd ICT-onderwijs.