Privacybeleid

Privacyverklaring Concapps B.V. Concapps BV, een in Nederland geregistreerde onderneming met registratienummer 58330291, gevestigd te Veemarktkade 8, 5222 AE, ‘s-Hertogenbosch, Nederland, samen met haar dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen, begrijpt het belang van de bescherming van jouw privacy wanneer je onze website en/of onze producten gebruikt. Deze privacyverklaring vertelt je over de informatie die Concapps op deze website kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe je bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen, kan openen en corrigeren. Alsmede de wijze waarop persoonsgegevens worden gevraagd in onze producten, hoe deze worden verzameld en waarvoor deze benodigd zijn. Privacybeleid inzake bezoek websites Als je als bezoeker kiest om je via deze website te registreren of informatie aan Concapps te verstrekken, ga je akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, websites die worden beheerd door Concapps en andere gelieerde entiteiten van Concapps. Merk ook op dat de Concapps derden kan gebruiken om te helpen bij het onderhouden van de Concapps-websites. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je niet het gevoel hebt dat je zorgen zijn weggenomen, stel dan gerust een vraag aan ons via het ‘Contact’ gedeelte van de website. Verzameling van jouw persoonlijke gegevens Je hebt toegang tot veel onderdelen van onze website zonder persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen. Je kunt vrijwillig kiezen om Concapps van identificeerbare persoonlijke gegevens te voorzien door formulieren in te vullen, het verzenden van e-mails of andere middelen die van tijd tot tijd op de site worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare informatie die wij van je verzamelen, als je daarvoor kiest, omvat meestal je naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en informatie over jouw bedrijf. Naast informatie die je vrijwillig verstrekt, kan Concapps naar eigen goeddunken aanvullende informatie over je verzamelen van externe bronnen. Persoonlijke informatie die Concapps verzamelt zal zo redelijk noodzakelijk zijn om aan je verzoek(en) te voldoen en om je de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Concapps te leveren en voor geen ander doel. Al dergelijke verzamelde informatie wordt hierin "Persoonlijke informatie" genoemd. Ook analyseert Concapps inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren. Concapps gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen. Het volgende is een lijst met voorbeelden waarbij je er specifiek en vrijwillig voor kiest om persoonlijke informatie aan Concapps toe te sturen via deze site, die Concapps kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van jouw inzending: • Registreren voor toegang tot bepaalde delen van de site; • Een aanvraag van een test app, demo website of een online afspraak met Concapps; • Een contactaanvraag voor meer informatie over onze producten, diensten, evenementen, trainingen en programma's of om vragen of opmerkingen in te dienen bij Concapps; • Abonneren op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie van Concapps; • Een cv en / of sollicitatie indienen voor een mogelijke baan bij Concapps; • Deelname aan enquêtes, quizzen, promoties en prijsvragen die van tijd tot tijd op de website beschikbaar zijn. Gebruik van jouw persoonlijke gegevens Concapps maakt gebruik van persoonlijke informatie die via de website wordt verstrekt om een manier te bieden voor klanten, partners, leveranciers en andere contacten om met ons team te communiceren. Concapps verzamelt de persoonlijke gegevens van je om relaties tot stand te brengen en te onderhouden en om je beter van dienst te kunnen zijn. Indien van toepassing kan Concapps de persoonlijke informatie ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken. Door vrijwillig je persoonlijke gegevens in te dienen, stem je in met het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Concapps persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren en het is hun verboden die informatie voor enig ander doel te gebruiken. Vanwege de bestaande wettelijke, reglementaire en beveiligingsomgeving, kan Concapps onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn geaggregeerde informatie en / of persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die via de site aan Concapps wordt verstrekt. Concapps zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke onthullingen te beperken tot de volgende omstandigheden: (i) wanneer Concapps te goeder trouw gelooft dat hij daartoe verplicht is in reactie op een dagvaarding of een andere juridische procedure; (ii) indien redelijkerwijs vereist om dit te doen om de gegevensbeveiligingsmaatregelen, apparatuur, technische operaties en dergelijke van Concapps te handhaven, bij te werken of anderszins te implementeren; (iii) indien redelijkerwijs noodzakelijk om te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om de rechten van Concapps te behouden en / of te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot het afdwingen van de Gebruiksvoorwaarden voor deze website; (iv) om de rechten of eigendom van Concapps te beschermen en te verdedigen; of (v) in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van het publiek of van gebruikers van de Concapps-producten, -services en de site te beschermen. Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. Daarnaast kan Concapps ook persoonlijke informatie vrijgeven in verband met de verkoop, overdracht of andere overdracht van het Concapps-bedrijf of een onderdeel daarvan, of als onderdeel van een beveiligingsaudit. Bescherming van jouw persoonlijke gegevens Concapps levert aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie, voorkeuren en andere informatie die het via deze site heeft verzameld te beschermen en zal nooit willens en wetens toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten Concapps anders dan zoals hierin beschreven. Je moet zelf ook je steentje bijdragen om jouw informatie te beschermen. Je Concapps-gebruikersnaam en elk wachtwoord (als dergelijke wordt verstrekt of ingevoerd) zijn vertrouwelijk en we raden je aan deze aan niemand bekend te maken. Helaas kan, vanwege de aard van het internet als een openbaar transmissienetwerk, noch het netwerk van Concapps noch datatransmissie via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Dientengevolge, terwijl wij ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen die aan ons is doorgegeven, kan Concapps de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven, gebeurt dus op eigen risico. Zodra wij persoonlijke informatie ontvangen, onderneemt Concapps aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cookies Als je informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van "cookies". Cookies zijn stukjes informatie die een website overzet naar de harde schijf van een individu voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en je zult cookies vinden op de meeste belangrijke websites. Cookies helpen Concapps om informatie aan te passen aan je voorkeuren en om te zien welke gebieden van de website het meest worden bezocht. Concapps gebruikt nooit cookies om informatie van jouw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als je wilt, kunt je de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat je de website dan niet volledig kunt gebruiken. Meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, is te vinden in onze cookieverklaring. Web Beacons Pagina's op deze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die Web Beacons worden genoemd en die soms ook worden aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De webbakens kunnen worden gebruikt om te helpen bij het leveren van cookies op onze hele site om het aantal gebruikers en het bijhouden van siteactiviteiten bij te houden. Links naar andere websites Deze website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet werken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wanneer je via deze website naar andere websites linkt, zijn deze Privacyverklaring en onze privacy maatregelen niet langer van toepassing. We raden je aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat je persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Concapps is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden. Keuzes met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie Bij het vrijwillig verstrekken van je persoonlijke informatie aan Concapps via deze site, zal Concapps je persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht je op enig moment beslissen dat je niet langer elektronische communicatie wilt blijven ontvangen, dan heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven of af te melden van dergelijke communicatie door middel van een link in elke dergelijke communicatie, of indien daarin niet wordt voorzien, door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen. Correcties, toegang tot en updates van uw persoonlijke gegevens Concapps streeft ernaar je persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk te houden. Indien je op enig moment wenst je Persoonlijke Informatie te herzien, corrigeren of bij te werken, kun je jouw relevante profiel of registratie bijwerken (indien van toepassing) of contact met ons opnemen via de contact sectie van deze website. Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, moet je er rekening mee houden dat je op het moment van een dergelijk verzoek voldoende bewijs van je identiteit moet overleggen voordat persoonlijke gegevensbestanden ter beschikking gesteld worden. Dataretentie De persoonlijke informatie die je aan Concapps verstrekt, wordt alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of zoals vereist door de wet. Door je persoonlijke gegevens te bewaren, kan Concapps je blijven voorzien van zeer persoonlijke diensten, zonder onderbreking. Wijzigingen in deze privacyverklaring Concapps behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan je te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring regelmatig voor wijzigingen. Je voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat je die wijzigingen accepteert. Concapps neemt redelijke maatregelen om je op de hoogte te stellen als er sprake is van een wezenlijke wijziging in onze privacy praktijken met betrekking tot het gebruik van de informatie die je aan Concapps hebt verstrekt. Concapps zal deze wijzigingen opvallend vermelden in het Privacybeleid. Concapps zal ook een bericht plaatsen op de startpagina van zijn website waarin staat dat het Privacybeleid is gewijzigd en zal een link naar het Privacybeleid bevatten. Privacybeleid inzake Concapps producten Via de door Concapps B.V. geleverde app en/of website worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Concapps B.V. garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de diensten van Concapps B.V.. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Concapps B.V. is de verwerker namens de afnemer van app en/of website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel. We verzamelen gegevens op de volgende manieren: Gegevens die je aan ons levert voor gebruik van onze services Door het gebruik van onze app en/of website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door de gebruikers van de app en/of website worden opgegeven en dan uitsluitend voor onze diensten. De afnemer van de app en/of website kan persoonsgegevens, zoals foto’s of teksten, over zichzelf of over een gebruiker delen met anderen. De afnemer beslist hierin wat gedeeld wordt. Alle, in content geplaatste, gegevens die de afnemer deelt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers. Worden de gegevens gedeeld binnen een afgeschermd gedeelte van app en/of website dan worden de gegevens alleen gedeeld met de gebruikers die toegang hebben tot het afgeschermde gedeelte. Hoewel de apps en websites van Concapps B.V. beveiligd zijn tegen overname is het altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken. Concapps B.V. noch de afnemer heeft daar invloed op. Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden: ▪ IP-adres Verwerker logt de CMS-gebruiksgegevens. Bij elke handeling of actie wordt gelogd vanaf welk IP-adres deze actie plaatsvindt. • Persoonsgegevens Dit betreft gegevens die door de afnemer worden aangemaakt als content of worden geïmporteerd. Een voorbeeld hiervan is een foto of persoonsgegevens die benodigd zijn voor het creëren van een persoonlijk communicatiemiddel met gebruikers. De volgende gegevens kunnen daarnaast hierbij worden vastgelegd: ▪ E-mailadres ▪ Telefoonnummer ▪ Geboortedatum ▪ Voornaam + Achternaam ▪ Groep kind (alleen van toepassing bij Basisschool Apps) ▪ Alleen de laatste 4 cijfers van het BSNnummer om identificatie van het juiste kind te kunnen garanderen (alleen van toepassing bij Basisschool Apps) De bewaartermijn van deze Persoonsgegevens bedraagt tot 3 maanden na het opzeggen van de overeenkomst. Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze services. We verzamelen gegevens over de services die je gebruikt en hoe je deze gebruikt. Zoals wanneer je inlogt in het CMS of wanneer een gebruiker jouw app opstart. Daarnaast houden wij bijvoorbeeld ook bij welke onderdelen van de app worden gebruikt. Apparaat gegevens Als er gebruik wordt gemaakt van de app dan houden wij gegevens bij. Dit zijn: ▪ Versie OS, systeem etc. ▪ Apparaat type Logbestandsgegevens Wanneer je onze services gebruikt worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden. ▪ ID+Naam van de app ▪ ID+Naam van de bezochte pagina ▪ Tijdstip ▪ Toestel + OS IP-adres Verwerker logt de CMS-gebruiksgegevens. Bij elke handeling of actie wordt gelogd vanaf welk IP-adres deze actie plaatsvindt. Gebruik formulieren Via de app en/of website is het mogelijk formulieren te verzenden waarin persoonsgegevens worden achtergelaten. Het opslaan van deze formulieren in het CMS is een keuze van de afnemer. Hoe we gegevens gebruiken Allereerst is het belangrijk te vermelden dat Concapps op geen enkele wijze de door jou ingevoerde content of gegevens gebruikt of verstrekt aan derden. Concapps slaat de content beveiligd op en verzorgt alleen de communicatie van en naar de app en/of website of het CMS. Het kan zijn dat de afnemer aan Concapps heeft gevraagd een datakoppeling te realiseren met een derde partij. Ook bij het gebruik van derde partijen worden de ontvangen of verstuurden gegevens nooit opgeslagen. Als de afnemer gebruik maakt van het Concapps lesreserveringssysteem of persoonlijke inbox is noodzakelijk dat er persoonsgegevens van gebruikers in ons systeem worden opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij om ervoor te zorgen dat de gebruikers kunnen inloggen. Concapps gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor deze toepassing. De logbestanden van het gebruik van app en/of website worden verzameld om gebruiksstatistieken te kunnen opstellen. Deze gebruiksstatistieken geven inzicht in het gebruik van de app met als doel om uiteindelijk het gebruiksgemak van de app en/of website te optimaliseren. Permissies Android en iOS hebben permissies (goedkeuring) in groepen onderverdeeld. Waar je vroeger toestemming gaf voor het downloaden van de app, krijg je voortaan in de app, wanneer de permissies nodig zijn, pas de vraag om toestemming te verlenen aan de permissies. Waarvoor gebruiken wij deze permissies voor: Permissie Gebruik in app Telefoon Deze permissie wordt gebruikt om het device id van de telefoon te krijgen zodat wij pushberichten naar de telefoon kunnen verzenden. Opslag Deze permissie wordt gebruikt om een foto te kunnen selecteren wanneer er een formulier in de app is toegevoegd waarmee een foto verzonden kan worden. Deze permissie wordt ook gebruikt om kaarten sneller te kunnen laden. Camera Deze permissie wordt gebruikt om een foto te kunnen maken wanneer er een formulier in de app is toegevoegd waarvoor een foto moet worden gemaakt. Agenda Deze permissie wordt gebruikt om in het evenementen onderdeel als er de mogelijkheid is, om een kalender compleet aan je agenda toe te voegen. Beveiliging van gegevens Voor Concapps is beveiliging een zeer belangrijk aspect waar we continue scherp op blijven. ▪ We coderen services met SSL. ▪ Al onze data wordt versleuteld verzonden. ▪ Als we data niet hoeven op te slaan zullen we dat ook niet doen. ▪ Concapps medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te kunnen uitoefenen. Toegangswachtwoorden worden periodiek verplicht gewijzigd. ▪ We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw data te beschermen. Wijzigingen in deze privacyverklaring Concapps B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd. Neem contact met ons op Concapps verwelkomt vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt of als je informatie of communicatie die je ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op via het ‘Contact’ gedeelte van de website.