Dienen

DIENEN

Onze school ziet het als zijn opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van de leerlingen. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel.

Het doel is ze te leren hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de naaste (DIENEN) en daarmee van de samenleving en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan.

Vanuit een bijbelse grondhouding leren we kinderen verantwoordelijkheid en respect. Verantwoordelijkheid ten aanzien van God en respect ten aanzien van hun naasten en hun gezamenlijke leefomgeving.

Onze leerlingen leren we sociaal vaardig te zijn, elkaar te helpen en te dienen.

Een belangrijke basis is een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor ( sociale) veiligheid. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid.