Directie

Directie

De directie van onze school bestaat uit één persoon, de directeur. Sinds 1 juni 2021 is  Erik van Rees de directeur van de school.

De Koningin Wilhelminaschool is een school met een christelijk-reformatorische identiteit waar we vorm en inhoud aan willen geven met een geweldig team!
 
Elke dag zijn we bezig te streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving waarbij we oog hebben voor het unieke van elk kind. We leren hen zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. We besteden aandacht aan de gaven van het hoofd (denken), de gaven van het hart (dienen) en de gaven van de handen (doen) van elk kind. Daarom werken we vanuit de missie:  dienen, denken en doen.


Leiderschap

Leiderschap is cruciaal. Zeker in het onderwijs, waar het niet gaat om zaken en papieren, maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de school.
Het vertaalt zich onder meer in aandacht voor de missie van de school die verbonden is aan dieper liggende waarden. Welke opvattingen hebben we over onderwijs en opvoeding, over leren, hoe zien we onze leerlingen, wat hebben zij nodig voor de toekomst, hoe kunnen en willen wij als school daaraan een bijdrage leveren?


Focus

De focus ligt op het helder krijgen van onze missie en daarover te communiceren richting team en ouders. Deze missie willen we leidend te laten zijn bij het maken van keuzes in richting en inrichting van het onderwijs, zowel pedagogisch als onderwijskundig.
Daarbij gaat het voortdurend om gerichtheid op de kernactiviteit van de school: een vormende bijdrage te willen leveren aan de levens van de leerlingen met als hoogste doel dat zij God lief krijgen boven alles en hun naaste als zichzelf.
Daarbij is het van groot belang te inspireren, te brengen bij de kern en helpen de juiste koers te vinden.