OR

De ouderraad


Zowel de ouders als de leerkrachten hebben een taak en verantwoordelijkheid in de opvoeding van onze kinderen, zodat een goede samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk is.
Het is voor de leerkrachten prettig om te weten, dat de ouders zich interesseren voor schoolse zaken en hen zo nodig steunen en helpen bij het uitoefenen van hun taak.
Door de inzet van de ouderraad kunnen diverse activiteiten in het belang van onze kinderen worden georganiseerd. 

Zo is de ouderrraad samen met de leerkrachten betrokken bij de organisatie van onder andere de kerstviering, de sportdag, de schoolreis, de nationale pannenkoekdag, de koningsspelen en het sinterklaasfeest, om maar wat te noemen.
Het goed organiseren van activiteiten vraagt ook veel vrije tijd van de leden van de ouderraad. Zonder hun hulp en inzet zou er veel minder voor uw kinderen georganiseerd kunnen worden.

Voor het organiseren van allerlei activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarom vraagt de school van alle ouders een bijdrage. Deze bijdrage komt helemaal ten goede aan uw kinderen.
De penningmeester is een lid van de ouderraad en deze beheert de ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar door de ouderrraad vastgesteld. Deze overigens vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 25,00 per kind.

Leden van de ouderraad:
Henrike Schra ( voorzitter)
Arjen van Tuijl ( penningmeester)
Eline Hageman
Mirjam Konijn
Sophia Eveleens
Ellen van Tuijl
Stijnie den Besten ( namens het team)