Team KWS

Onze leerkrachten creëren een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding.
Ze zien wat kinderen nodig hebben en kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen.
Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis gericht toe.
 
Onze leerkrachten werken opbrengstgericht aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Ze zijn gericht op het geestelijk welzijn van de kinderen en op een goede ontwikkeling en voorbereiding op hun plaats in de samenleving.Ze inspireren leerlingen en betrekken hen bij dat wat er in de groep gebeurt.

Vanuit een dienende en gezaghebbende houding communiceren zij op tijd en eerlijk.
Ze zijn er voor de leerlingen en luisteren en zijn duidelijk over het gedrag en het werk van de leerlingen.
Ze hebben een gezaghebbende, maar dienende houding. Onze leerkrachten dagen leerlingen uit tot prestaties, passend bij hun mogelijkheden.
Ze stemmen het niveau van hun onderwijs af op de leerlingen en zorgen ervoor dat zij met plezier hun werk kunnen doen.  
Kortom:  dienen, denken, doen